บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด


422/576 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

422/576 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*