บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด"

บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฝึกสอนและพัฒนากีฬาฟุตบอล เมื่อได้รับอนุญาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด


184 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด ตั้งอยู่ที่

184 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด

ได้แก่ 0105558009402
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟุตบอลยาสูบ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*