บริษัท ไฮคลาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮคลาส จำกัด"

บริษัท ไฮคลาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮคลาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮคลาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายหรือเช่าเครื่องฉายภาพ และเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งทุกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮคลาส จำกัด


37 ซอยท่าข้าม 28 แยก 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮคลาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยท่าข้าม 28 แยก 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮคลาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮคลาส จำกัด

ได้แก่ 0105558009453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮคลาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮคลาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*