บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด"

บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด


9/3 ซอยชัยวัฒน์ 4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/3 ซอยชัยวัฒน์ 4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558009496
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออบเจคติไฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*