บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


10/44 อาคารชุดเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/44 อาคารชุดเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมสต้า เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*