บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด"

บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด


485 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 117 ซอยเทียนทะเล 9/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

485 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 117 ซอยเทียนทะเล 9/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเมด พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558009593
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเมด พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*