บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จำหน่าย บุหรี่ ยาเส้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด


540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558009631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูเบล ซิการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*