บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด"

บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด


64/9 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนาเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/9 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนาเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์คิเทค พลัส อินทีเรีย ดีไซน์ ทู บิวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*