บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด"

บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขาย นำเข้า เครื่องดนตรี ทั้งปลีก ขายส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด


313/8 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

313/8 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด

ได้แก่ 0105558010133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*