บริษัท วังน้ำวน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังน้ำวน จำกัด"

บริษัท วังน้ำวน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังน้ำวน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังน้ำวน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่รัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังน้ำวน จำกัด


454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังน้ำวน จำกัด ตั้งอยู่ที่

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท วังน้ำวน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังน้ำวน จำกัด

ได้แก่ 0105558010192
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังน้ำวน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังน้ำวน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*