บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบรับจ้างออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด


66/149 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/149 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เอเซีย พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*