บริษัท สต๊อก พิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สต๊อก พิท จำกัด"

บริษัท สต๊อก พิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สต๊อก พิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สต๊อก พิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในธุรกิจต่าง ๆ (ยกเว้นประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สต๊อก พิท จำกัด


889/171 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สต๊อก พิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

889/171 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สต๊อก พิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สต๊อก พิท จำกัด

ได้แก่ 0105558010397
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สต๊อก พิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สต๊อก พิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*