บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายรับเหมาติดตั้งซ่อมแซมบำรุงกล้องวงจรปิดรวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด


72/482 หมู่บ้านอมรทรัพย์ ซอยอยู่วิทยา 16 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/482 หมู่บ้านอมรทรัพย์ ซอยอยู่วิทยา 16 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558010508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัทรพลัส เซอร์วิส จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*