บริษัท มิเต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิเต จำกัด"

บริษัท มิเต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิเต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิเต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ รวมทั้งจำหน่ายและรับซ่อม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิเต จำกัด


12 ซอยเอกชัย 135 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิเต จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยเอกชัย 135 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มิเต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิเต จำกัด

ได้แก่ 0105558010729
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิเต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิเต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*