บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด"

บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนการเก็บ รักษา บรรจุไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด


46/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด

ได้แก่ 0105558010770
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอส ไบโอแมส เพาว์เวอร์แพล้น (3) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*