บริษัท โนยา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โนยา จำกัด"

บริษัท โนยา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โนยา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โนยา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โนยา จำกัด


400 ซอยสะแกงาม 35/3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โนยา จำกัด ตั้งอยู่ที่

400 ซอยสะแกงาม 35/3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท โนยา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โนยา จำกัด

ได้แก่ 0105558010923
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โนยา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โนยา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*