บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด"

บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างจัดงานอีเว้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด


744 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

744 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟ๊บโบ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*