บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การดำเนินงานประเภทที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด


212 ซอยเจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

212 ซอยเจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558011091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล อะราวนด์ โกลบ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*