บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด"

บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแว่นตาทุกชนิด กรอบแว่นตา เลนส์กระจก เลนส์พลาสติก คอนแท็คส์เลนส์ น้ำยาคอนแท็ตส์เลนส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด


88/1 อาคารเอททองหล่อ ห้องเลขที่ บี102ซี ชั้นที่ แอลจี ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/1 อาคารเอททองหล่อ ห้องเลขที่ บี102ซี ชั้นที่ แอลจี ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด

ได้แก่ 0105558011113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะกลาสสิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*