บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด"

บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด


1599 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1599 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558011296
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*