บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ทางน้ำ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด


99/33 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/33 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558011474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*