บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด


143/28 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

143/28 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558011725
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*