บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง รองเท้า เด็กบุรุษ สตรี ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


14-16 อาคารที.ดี ชั้นที่ 5 ห้อง 503 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

14-16 อาคารที.ดี ชั้นที่ 5 ห้อง 503 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558012039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจ ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*