บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด"

บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก เพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จิวเวลรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด


119 อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2เอ4บี ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

119 อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2เอ4บี ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพทิทปีแอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*