บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด"

บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าเพื่อจำหน่ายเครื่องสามมิติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด


10/97 อาคารเดอะ เทวนตี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/97 อาคารเดอะ เทวนตี้ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทค อินโนเวเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*