บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด"

บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจตรวจสอบบัญชี รับจ้างทำบัญชี บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา บริการปรึกษาและแนะนำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด


1/335 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/335 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558012136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*