บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด"

บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจำหน่ายตั๋วผู้โดยสารเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด


20/304 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/304 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด

ได้แก่ 0105558012179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลา เมซอน เดส โวยาจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*