บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด"

บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด


80/35 ป.ธนาทาวเวอร์ ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/35 ป.ธนาทาวเวอร์ ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012365
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู้ดไฟว์สตาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*