บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้าส่งออก ยา วิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด


245 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 24 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

245 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 24 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พราว ออฟ ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*