บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาและบริการด้านการจัดการโครงการทางธุรกิจให้คำปรึกษาในการวางแผนและดำเนินการทางธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


240/37 ชั้น 19 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 ชั้น 19 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558012454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเจคท์ ริคส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*