บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการออกแบบตกแต่งภายในอาคารและนอกอาคาร รวมทั้งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด


39/252 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/252 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558012802
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*