บริษัท ยินดีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยินดีส จำกัด"

บริษัท ยินดีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยินดีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยินดีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยินดีส จำกัด


1298 ห้อง 5 เอ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยินดีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1298 ห้อง 5 เอ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ยินดีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยินดีส จำกัด

ได้แก่ 0105558012861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยินดีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยินดีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*