บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด


447/798 หมู่บ้านเค.ซี.การ์เด้นโฮม ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

447/798 หมู่บ้านเค.ซี.การ์เด้นโฮม ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558012969
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮมตะวัน ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*