บริษัท สะอาดใจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สะอาดใจ จำกัด"

บริษัท สะอาดใจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สะอาดใจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สะอาดใจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สะอาดใจ จำกัด


76 ซอยประชาอุทิศ 24 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สะอาดใจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ซอยประชาอุทิศ 24 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท สะอาดใจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สะอาดใจ จำกัด

ได้แก่ 0105558013108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สะอาดใจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สะอาดใจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*