บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด"

บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการคอร์สอบอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านเว็บไซด์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด


51/524 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/524 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105558013183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นักรบทำธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*