บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด"

บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำใบอุญาตออกสินค้าตามพิธีศุลลกากรสินค้า ขาเข้าออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด


696/10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

696/10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด

ได้แก่ 0105558013311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอาร์พี คอมเมอร์เชียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*