บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าถุงมือ ผ้าปิดจมูกและรองเท้าที่ใช้ในโรงงาน รวมทั้งจำหน่ายเศาผ้าชนิดต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


99/542 หมู่ที่ 10 ซอยสุวินทวงศ์ 64 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/542 หมู่ที่ 10 ซอยสุวินทวงศ์ 64 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013442
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.อาร์.แอล.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*