บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า กระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


50 ซอยบางแวก 54 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 ซอยบางแวก 54 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013469
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิสเท็ม คอมเซลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*