บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด"

บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด


110/788 ซอยเคหะร่มเกล้า 27 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/788 ซอยเคหะร่มเกล้า 27 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ได้แก่ 0105558013591
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*