บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด


10/165(2004A) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท (ซอยแสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/165(2004A) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท (ซอยแสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558013647
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเวอร์ไลท์ ไบโอเทค(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*