บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด"

บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบโลโก้ หนังสือ โบว์ชัวร์ บรรจุภัณฑ์ กราฟฟิกดีไซน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด


135/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด

ได้แก่ 0105558013698
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันธรีไฟว์ กราฟฟิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*