บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด"

บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด


82 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

82 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558013744
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที่หนึ่ง การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*