บริษัท คนหางาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คนหางาน จำกัด"

บริษัท คนหางาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คนหางาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คนหางาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการรับเหมาแรงงาน และเหมาช่วงงานทางทรัพยากรบุคคลหรือวางระบบสารสนเทศทางทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คนหางาน จำกัด


664/37 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คนหางาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

664/37 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คนหางาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คนหางาน จำกัด

ได้แก่ 0105558013841
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คนหางาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คนหางาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*