บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด"

บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด


55 ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105558013914
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคที เซอร์กิต พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*