บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด"

บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในอาคารทุุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด


27/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 90 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 90 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด

ได้แก่ 0105558014066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดีเดคอร์เรฑ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*