บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด"

บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด


35/112 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/112 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด

ได้แก่ 0105558014171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลส์ เซรีน (โฮลดิ้ง) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*