บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด"

บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก สินค้า อุปโภค บริโภค รวมทั้งอุปกรณ์ของสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด


162/37 หมู่ที่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

162/37 หมู่ที่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ศรทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014295
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*