บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้าานบัญชี ภาษี ธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด


3/47 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/47 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558014457
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอโรวิน กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*