บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด"

บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด


22 ซอยอินทามระ 21 แยก 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 ซอยอินทามระ 21 แยก 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558014490
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.อาร์.พี.กรุ๊ป แอคเค้าติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*