บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด"

บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย รับซื้อ แลกเปลี่ยน ฝากขายสินค้า โทรศัพท์ มือถือ แทปเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆและอุปกรณ์อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด


7/101 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/101 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558014660
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม ชัวร์ลี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*